TEMA 7

7A Granska omfångsrik djupandning 6,17

Andning/Avspänningsövning

Vid det här laget använder Du kanske omfångsrika djupandningsandetag regelbundet varje dag? Efter ett tag är det vanligt att börjar slarva. Andetagen blir kanske inte så effektiva och verkningsfulla som de skulle kunna vara. I vardagens sus och brus är det lätt att glömma av saker. Det kan också hända att Du lägger Dig till med en del olater som kanske inte är så bra för Dig. Med den här övningen får Du möjlighet att undersöka och granska Din omfångsrika djupandning.

7 B Fri från negativa kroppsminnen 39,21

Kroppsarbetsövning/Visualisering

Med den här övningen får Du möjlighet att frigöra Dig från negativa kroppsminnen. Det är en lång övning som ger Dig möjlighet att lägga märke till om Du har tränat tillräckligt med avspänningsövningarna för att kunna hålla koncentrationen och fokus genom hela övningen. Om Du tappar koncentrationen flera gånger kan det hända att Du i första hand behöver träna mer med de korta övningarna ett tag för att bygga upp Din koncentration och fokuseringsförmåga.

Kom ihåg! Oavsett vad Du finner i de olika visualiseringsövningarna så handlar det alltid bara om energi. Vi har förmåga att med hjälp av vår fantasi se olika energiformer och de kan se ut lite hur som helst. Kroppen har alltid budskap till oss. Det är vanligt att den visar olika slags symboler som Du får möjlighet att tolka. När Du känner symbolen i Ditt hjärta kan Du förså vad den handlar om. Ibland kan Du behöva hjälp med att tolka. Längst bak i boken finns en litteraturlista över olika böcker som kan vara till hjälp för tolkning. Du kan också söka hjälp av olika terapeuter som är duktiga på att tolka. Men den främsta tolkaren är alltid Du själv. När Du känner vad som är sant i Ditt hjärta har Du funnit den sanning och den tolkning Du behöver.

7 C Fri som en fågel 15,50

Visualisering

Frihetens fågel är en övning där du får möjlighet att känna Dig lika fri som en fågel. Att flyga över land och hav ger en härlig frihetskänsla.

Close Menu