KINESIOLOGI

Terapiformen där kroppens
energisystem är i fokus

Kinesiologi är en komplementärmedicinsk terapiform som handlar om hur terapeuter arbetar med kroppens energisystem. Allt som lever har ett energisystem inom sig. Hjärtats slag som styrs av elektriska impulser känner Du säkert till. Men kroppen innehåller så mycket mer energi. Hur kroppen fungerar går att jämföra med en bil. För att Du ska kunna köra bilen, finns ett stort och omfattande elektriskt system som gör så att bilen kan fungera. Likadant är det med kroppen. Din kropp innehåller ett omfattande energisystem som underhåller alla Dina livsfunktioner som gör att Du kan fungera. Det är inte bara hjärtats slag som styrs av elektriska impulser. Miljontals, för att inte säga biljontals elektriska signaler skickas fram och tillbaka mellan alla celler varje dag. Ingenting i kroppen skulle kunna fungera utan den energi som energisystemet upprätthåller. Utan ett fungerande energisystem kan Du inte hålla Dig levande. Blockeringar eller överaktivitet i energisystemet brukar visa som negativa symtom av olika slag. Det kan handla om huvudvärk, magbesvär, sömnproblem, luftvägsproblem, hudproblem mm.

Kinesiologi & Behandling

Kinesiologen uträttar mirakel

Vid första besöket får Du svara på lite frågor om Din hälsa. Du får också möjlighet att se Din hälsostatus med hjälp av en Kinesiologisk Hälsocirkel. Därefter får Du ligga på en behandlingsbänk med kläderna på under tiden som jag testar energibalansen i Din kropp. Det finns många sätt att genomföra en kinesiologibehandling. Det är nog ingen kinesiolog som arbetar exakt likadant som någon annan. Vi gör på lite olika vis beroende på vad vi tycker om och vad vi är bra på. För det mesta arbetar jag med mina händer med tryck och press utan att det behöver göra ont. En kinesiologibehandling går ut på att få så god balans i energisystemet som möjligt. När överaktivitet och blockeringar försvinner ur energisystemet får kroppen tillgång till sin egen självläkande kraft. Din kropp arbetar alltid för att Du ska må så bra som möjligt. När Du ökar förståelse för kroppens grundläggande behov brukar det snart ge positiva resultat. Därför anser jag att min huvudsakliga uppgift som kinesiolog, förutom själva kroppsbalanseringen, är att informera Dig om hur Du på bästa sätt kan hjälpa Dig själv. I förlängningen innebär det att Du inte behöver så många behandlingar. En vanlig läkningsprocess hos mig är 2-3 veckor mellan första och andra behandlingen. Sedan någon gång i månaden för att öka ut till varannan eller var tredje månad. Det brukar räcka med 4-5 behandlingar för att läkningen ska vara igång. När Du känner Dig nöjd är det alltid bra att följa upp med en behandling varje eller vartannat år.

Kinesiologi behandlingar | Priser

© 2018 Alltec Lära o Hälsa i Ale AB, All rights reserved
Close Menu