TEMA 12

12 A Undersöka avspänning 19,16

Avspänning

Med den här övningen får Du möjlighet att undersöka hur avspänd Du egentligen är. Vid det här laget har Du kanske blivit så skicklig på avspänning att Du blir avspänd på några få minuter. Kanske sekunder? Det är bra. Men det kan också hända att nya spänningar smugit sig in utan att Du har lagt märke till det. Det behövs inte så mycket av vardagens sus och brus för att nya spänningar ska uppstå. Därför är det bra om Du emellanåt undersöker hur avspänd Du är. När vi ger vår kropp, vårt energisystem, regelbunden avspänning kommer vår inre spänning automatiskt att finna sitt normalläge. När vi finner vår normala grundspänning får vi bättre hälsa och välmående, glädje och lust i våra liv.

12 B Inre rådgivare 20,58

Avspänning/Visualisering

Inre rådgivare handlar om Din omedvetna medvetenhet. Vår intuition som vi ofta kallar för vårt sjätte sinne. Du har Din fysiska kropp, den Du mest lever utifrån. Du har också en själ. Det vi ofta kallar för vårt psyke, vår mentala kraft. Och så har Du Din andlighet. Ditt högsta jag.

Andlighet handlar inte om någon slags religion. Det handlar om hur vi människor har kontakt med universum. På något sätt som jag inte kan förklara har vår själ och ande kontakt med universum. Allt levande är förbundet med universum. All energi utgår från universum. I vår vardag och i våra liv kan vi använda kontakten med universum genom vår intuition, vår emotionella intelligens. Till vardags gör vi det ofta och det sker för det mesta omedvetet. Utan att vi kan förklara varför kan vi ändå känna vad som är bäst för oss.

Du kan öka Din andliga medvetenhet genom övningar. Du kan träna Din omedvetna medvetenhet till att att bli mer medveten. När Du ökar Din medvetenhet blir livet enklare och roligare. Ökad medvetenhet förenklar vardagen och gör Dig mer tillfreds. När Du har kontakt med Din andlighet ökar Din emotionella intelligens och empatiska förmåga.  När Du öppnar Ditt hjärta för universum blir livet frågor enklare inom alla områden. Du kan få hjälp med rådgivning vid sjukdom, relationer och olika vägval i livet genom Din inre rådgivare .

Om Du har tränat med alla övningarna är Du nog vid det här laget bra på att komma ner i avspänning. Men att möta sin inre rådgivare väcker ofta en liten anspänning. Det kan räcka för att övningen inte kommer att fungera. Om Du upplever att Du har problem med den här övningen kan det vara en god idé att göra en annan övning först. Gärna en övning som Du vet brukar ge Dig djup avspänning. Hoppa sedan över till varma mjuka vågor i den här övningen så kan det funka bättre. Det kan hända att Du behöver göra den några gånger, så ha tålamod. När Du får kontakt med Din inre rådgivare märker Du snart hur det fungerar.

Maia berättar: ”- När jag fick kontakt med min inre rådgivare första gången var det en omvälvande upplevelse. Det var som en ny värld öppnade sig för mig. Jag mötte så mycket villkorslös kärlek. Ibland förstod jag inte alltid svaren på de frågor som jag ställde. Då fick jag fråga på ett annat sätt. Under det första året var det många olika rådgivare som kom till mig. När jag frågade om det så fick jag till svar att det berodde på att jag inte skulle hinna fästa mig vid dem. Då förstod jag att jag hade en tendens att lämna över mig själv, lämna över mitt ansvar för mitt liv, för min båt, till mina rådgivare. Det gick inte. Varje gång jag var inne på det spåret fick jag ingen kontakt alls”.

Till en början är det enklast att ställa frågor som det går att svara ja eller nej på. Då kan vår rådgivare få möjlighet att nicka eller skaka på huvudet. Efterhand kommer Du kunna föra ett inre samtal med Din rådgivare, om Du vill. Men som sagt, kom ihåg. Du kan inte lämna över något ansvar. Din inre rådgivare är bara en vägvisare, en guide. Det är alltid Du som har det yttersta ansvaret i ditt liv. Det är alltid Du som är kapten på Din båt.

Close Menu